SPJ-USO GALICIA. POR FIN A ADXUDICACIÓN DAS SUBSTITUCIÓNS

0
206

IMAGEN PERMISOS

📢🔊 SUBSTITUCIÓNS: ADXUDICACIÓNS DE PRAZAS‼️📢

📢 ÚLTIMA HORA 3-6-2020‼️

☑️ Adxudicacións das substitucións ofertadas o pasado 5 de marzo de 2020.

☑️ Adxuntamos arquivo pdf coa resolución e as adxudicacións.

☑️ O acordo remitirase por mail ós adxudicatarios, sendo comunicado á súa vez ós superiores funcionais dos órganos de orixe e destino.

☑️ O goce dos permisos ou vacacións que os adxudicatarios teñan autorizados no seu Xulgado de orixe, queda supeditado á súa confirmación polo superior funcional da unidade de destino.

☑️ Contra a dita resolución cabe recurso de reposición ante o Director Xeral de Xustiza no prazo de un mes, ou recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses.

Accede ás adxudicacións: ResolucionDX_Publicacion_Adxudicacions02062020