SPJ-USO GALICIA. LISTAXES DEFINITIVAS DA BOLA DE INTERINOS DE XUSTIZA DE GALICIA

0
446

Adxuntamos as listaxes definitivas das bolsas definitivas de admitidos e excluidos, así como a Resolución da publicación.

                                         NOTA INFORMATIVA
Unha vez en vigor as novas listaxes de persoal interino, as listaxes anteriores quedarán anuladas, sen que isto supoña ningún dereito para os integrantes destas.
Os interinos que estaban en suspensión temporal nas anteriores bolsas, deberán solicitar novamente a suspensión de conformidade co establecido no artigo 16 da Orde do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Resolución publicación bolsas

Listado bolsas defintivas:

A Coruña:

CAX_Coruña_admitidos   CAX_Coruña_excluidos

CTPA_Coruña_admitidos CTPA_Coruña_excluidos

CXPA_Coruña_admitidos CXPA_Coruña_excluidos

Lugo:

CAX_Lugo_admitidos CAX_Lugo_excluidos

CTPA_Lugo_admitidos CTPA_Lugo_excluidos

CXPA_Lugo_admitidos CXPA_Lugo_excluidos

Ourense:

CAX_Ourense_admitidos CAX_Ourense_excluidos

CTPA_Ourense_admitidos CTPA_Ourense_excluidos

CXPA_Ourense_admitidos CXPA_Ourense_excluidos

Pontevedra:

CAX_Pontevedra_admitidos CAX_Pontevedra_excluidos

CTPA_Pontevedra_admitidos CTPA_Pontevedra_excluidos

CXPA_Pontevedra_admitidos CXPA_Pontevedra_excluidos

E-mail: spjusogalicia@fep-uso.es