domingo,
26 de mayo de 2024

SPJ-USO GALICIA. PLAN DE DESESCALADA FASE 2, RESOLUCIÓN DA DXX E CADRO DE EFECTIVOS DAS 4 PROVINCIAS

ACHÉGASE  RESOLUCIÓN DO 25 DE MAIO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE, DANDO TRASLADO AO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DA ORDE JUS/430/2020, DO 22 DE MAIO, SE DETERMINA A FASE 2 DO PLAN DE DESESCALADA.

Resol DXX 25 de maio_adaptada á Orde do Ministerio_galego.asinada (2)

CADROS DE PERSOAL POR PROVINCIA:

A CORUÑA (1)

LUGO (1)

OURENSE

PONTEVEDRA

NOTICIAS DE LA CCAA DE GALICIA EN LA WEB NACIONAL:

BLOG SPJ-USO GALICIA: https://spj.facuso.es/galiciablog/